06 Maret 2010

70 Dosa Besar

Diantara kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar secara detail dan lengkap adalah kitab yang tulis oleh seorang ulama salaf , Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi.
Dalam kitab tersebut dijabarkan secara tuntas dan terperinci 70 (tujuhpuluh) dosa besar menurut Al Qur’an dan Sunnah, yang dilengkapi pula dengan Takhrij Hadits

Dengan bahasa yang mudah dipahami, Adz-Dzahabi mampu menjelaskan bagian bagian yang sulit, yang biasa didapati dalam kitab kitab ilmiah yang membahas topik topik khusus.

Beberapa diantara 70 dosa besar tersebut adalah:
syirik (mempersekutukan Allah), membunuh, sihir, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, berbuka pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa udzur, tidak melaksanakan ibadah haji padahal mampu, durhaka pada orang tua, memutushubungan kerabat, zina, liwath (homosex), riba, memakan harta anak yatim, dusta terhadap Allah dan Rasulullah, melarikan diri dari medan perang, pemimpin penipu dan penganiaya rakyat, sombong, kesaksian palsu, minum minuman keras, judi, menuduh wanita mukmin berbuat zina,ghulul terhadap harta ghanimah baitul mal dan zakat,  mencuri, menyamun, sumpah, palsu, berbuat aniaya, memakan barang haram, bunuh diri, banyak berdusta, hakim yang jahat, menerima suap, perempuan menyerupai laki laki dan sebaliknya, lelaki yang membiarkan istrinya berbuat serong, muhallil dan muhallil lahu, tidak menjaga diri terhadap air seni, riya’, menuntut ilmu untuk dunia dan menyembunyikan ilmu, khianat, mengungkit pemberian, mendustakan takdir, menguping rahasia orang lain, naminah adu domba, banyak melaknat, menipu dan ingkar janji dan seterusnya

Freeall Download 70 Dosa Besar disini

1 komentar:

Link Tea mengatakan...

Makasih atas pencerahannya sob.. ok linknya saya add ya.. makasih

Posting Komentar